YAŞAM SİSTEMLERİ

OSTEOPAT NEdir

                        YAŞAM SİSTEMLERİ   

     Modern biyoloji ve bilişsel bilim (Ne bildiğimizi, nasıl bildiğimiz çalışması) Dr. Still’in teori ve inançlarına daha iyi bir bakış getirmemize yardım eder. Her yaşayan şey, en küçük basit bir hücreden bütün dünyaya yaşayan bir sistemdir.

     Osteopati prensiplerinin fizyolojide nasıl şekillendiğini görmek için tek bir hücrenin örneğini inceleyelim. Zarar gördüğü zaman hücre kendini korumak için duvarını değiştirir ve kendi iç haberleşme ağını oluşturur. Sonuç hücrenin içindeki hayatın kendi kendini ayarlaması  denge içinde tutulmasıdır. Bu yetenek vücudumuzda her hücrede bulunur. Bir hücrenin yaşayan herhangi bir sistem gibi hem kapalı hem de açık olduğu düşünülebilir. Kapalı  çünkü her zaman çevresindeki dünyayla alışverişinde içindeki organizasyona başvurur. Kendi iç dünyasını inşa edebilir ve yönetebilir. Bir hücre açık bir sistem çünkü dışarıdan aldığı uyarıcıya cevap alarak kendi yapısını şekillendirebilir. Yaşayan bir sistem bu nedenle açıktır. Çünkü dışarıdaki çevreden etkilenir ve cevap verir.

      Sistemler teorisi vücuttaki her hücrede bulunan yapı ve görev ilişkisindeki derinliği gösterir. Bu sadece hücreyle sınırlı değildir ayrıca bütün fiziksel vücut görevlerimizi içerir ve dış dünyayla aramızdaki ilişkiye bakmamızı sağlar. Bütün vücut hafızasının varlığını dengeyi sağlamadaki içsel kapasiteyi ve kişisel gelişimi kabul ederek minimum terapi aracılığının yardımıyla kendi kendini iyileştirmede vücudun gücünü anlayabiliriz. Açıkça bu teori sağlığa getirilen holistik görüşü doğrular ve destekler.

     Vücudun kendini iyileştirme kapasitesi inancı çok eski bir inanıştır ve batı tıp geleneğinde Hipokrata dönüş izleridir. Dr. Still bu inancı gerekli olduğunda homeostasis yasalarının keşfinden önce tekrar onayladı.

     Homeostasis her canlı şey kendi durumunu koruyabilmek ve görevinde yapabileceğinin en iyisini yapabilmek için sürekli düzenler yapar görüşüne dayanan bir yöntemdir. Bu önceden konulan sınırlamalarla kendini düzenleme çalışmasıdır. Örneğin kanda bütün vücut dokularının çalışabilmesi için maksimum ve minimum düzeylerde tam miktarda eriyik oksijen bulunmalıdır. Vücut bu dengeyi sağlamak için sürekli tekrar ayarlar.
İnşa edilen homeostatik mekanizma zarar görmüş dengeyi düzeltir ve biyolojik bilişsel süreçle sonuçlanır. (Hayatta kalmak için kendi kendini değiştirebilme yeteneği)
Bu vücuttaki her bir hücrede olur beynimizde ve bilinçli düşünce de sınırlı olmayan bir çeşit hafızayı içererek bu durumda  bütün fiziksel yapı bir hafıza bankasıdır.