OSTEOPAT KİMDİR

OSTEOPAT NEdir

                  

OSTEOPAT KİMDİR

Osteopat teşhis ve tedavide kullandığı yöntemler ve vücut yapılarındaki dengesizliği düzelterek insan sağlığını düzenler. Vücudun yapılarından kasları, kemikleri, organları, bağları, sinirleri, eklemi ve fasyayı. Adale ve sinir sistemlerindeki uyumu, organlarla ve cranial sistemle uyumu geliştirerek, sürdürerek, onararak yapılardaki mekanik dengesizlikleri düzelten osteopatlar tıbbın bütün imkanlarını kullanabilen lisanslı uzmanlardır.

Kendi tıp okullarındaki eğitimin yanında geleneksel eğitimi ve osteopati eğitimi veren okullarda öğrenim görmüşlerdir. Buna rağmen, osteopatlar davranışla ilgili, klinikle ilgili ve biyoloji ile ilgili bilgilere de sahiptirler.

  Osteopatlar sadece tıbbi alanda değil  başka  birçok alanda da bilgiye sahiplerdir. Akupunktur, doğu tıbbı, refleksoloji gibi birçok sağlık ve tedavi yöntemlerini  de kullanmaktadırlar. Geleneksel ve çağdaş sağlık alanları arasında köprü vazifesi gören osteopati, bir uzmanlık alanıdır. 

Sağlığa dikkatin farklı ve tamamlayıcı bir sistemi olan osteopati, sağlık ve hastalıkla alakalı sorunlarla ilgili düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi öneren geniş kapsamlı prensiplere dayanır.

Osteopati  Amerika’da 150 sene önce uygulanmasına başlanan çağdaş, bütünlük içeren bir terapi sistemidir. Vücudumuzun fonksiyonlarını baz alan ve tedavi eden yöntemler bütünüdür. Vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil sebebe yönelik tedavi eder. Osteopat için bütün vücuttaki fiziksel bütünlük, hastalık ve sağlık için en önemli faktör olarak görülür. Kemik uzmanlığından çok, osteopat canlı makinesinin biyomekanikteki üstadıdır.

 Amerika’da ve Avrupa’ da osteopati yayılmıştır. Bugün tüm Avrupa’ da birçok okul olup, buralarda fizyoterapist ve doktorlar 5 sene eğitim aldıktan sonra osteopat olarak mezun olmaktadırlar.