MANUEL TERAPİ

MANUEL TERAPİ

 

Elle tedavi anlamına da gelen Manuel Terapi eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek amacıyla yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas tekniklerini içerir.

Manuel tedavi sıklıkla omurga rahatsızlıklarında kullanılmakla beraber, diğer eklemlerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Omurgada özellikle lomber ve servikal disk hernileri, mekanik bel ağrıları ve faset sendromlarında uygulanır.

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas tekniklerini içerir.

Manuel Terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketin anatomik sınırlar dahilinde ağrısız olarak fonksiyonunu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır. Manuel Terapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir. Manipülasyon teknikleri endikasyonları ve kontraendikasyonları seçebilen özel eğitimli ortopedik manuel terapi uzmanları ya da osteopatlar tarafından uygulanmalıdır. Hiç tıbbi bilgisi olmayan ve eğitim almamış kişilerce uygulanması halinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir.